Středoškolské týmy z pěti měst Královéhradeckého kraje se v tomto školním roce vydají zaznamenat vzpomínky pamětníků ze svého okolí,  které kreativní formou zpracují. Široká veřejnost se bude moci s prací studentů seznámit na slavnostní prezentaci, která proběhne 29. března 2019 v aule Univerzity Hradec Králové. Výsledky práce studentů budou následně prezentovány v rámci putovní výstavy a natrvalo uchovány v databázi Paměti národa. Celý projekt proběhne s podporou Královéhradeckého kraje, Univerzity Hradec Králové a uměleckého centra Impuls Hradec Králové.