Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto školního roku vydávají zaznamenat žáci ze základních škol v Klatovech a Kolinci. Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd jsou připravené se vydat za pamětníky ze svého okolí. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.