Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol z Letovic, Lipůvky, Tišnova, Vyškova a Velkých Opatovic. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.