Do jarního běhu projektu Příběhy našich sousedů se zapojily týmy žáků 8. a 9. ročníků ZŠ ze Zastávky, Vyškova a brněnských škol ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně – Slatině a ZŠ Labská ze Starého Lískovce. Týmy si vyzkouší roli dokumentaristů a zpracují životní příběhy pamětníků hned v několika různých formách. Těšit se můžeme na audioreportáž, videoreportáž nebo animaci. Před žáky je tedy velká výzva a čeká je spousta nových zážitků na mediálních workshopech a také spousta práce a nových informací.

Své půlroční úsilí pak účastníci v červnu představí před odbornou porotou a širokou veřejností na závěrečné slavnostní prezentaci v Křišťálovém sále v Institutu Paměti národa Brno.

Výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a případně uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.