Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Lázních Bělohrad a Lomnici nad Popelkou. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v únoru a březnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v květnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Lázní Bělohrad a Lomnice nad Popelkou se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.