Příběh muže ze Sudet, který se narodil do smíšeného manželství

Autorský tým: Viktorie Kofroňová, Dorotka Marková, Tereza Pěnčková, Jakub Polčák 
Pedagogické vedení: Hana Polčáková
Škola: ZŠ a ZUŠ Vidnava

Pan Palička prožil celý svůj život ve Vidnavě, která patřila do Sudet. Zažil protektorát, který si ještě nepamatuje, ale předškolní povinnou docházku, nařízenou Hitlerem, má již ve své paměti. Jeho maminka byla původem německé národnosti a tatínek byl národnosti české. František prožíval celkem poklidné dětství, i když rodiče žili ve smíšeném manželství. Obecnou školu navštěvoval ve Vidnavě, která již byla vyučována v českém jazyce. Chodil do Skautu, který byl posléze zakázaný a přetransformovaný do Pionýra. Následně se učil jeden rok v JUK Žulová, což byl jednoroční učební kurs, který zajišťoval vzdělání mezi nástupem na střední odborné učiliště. Vyučil se elektrikářem a tímto povoláním se živil do důchodu. Po vyučení nastoupil na povinnou dvouletou vojenskou službu. Po návratu se oženil, vychoval dvě děti, stal se hasičem a vášnivým včelařem. Česko – německé vztahy udržuje dodnes.

 

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa