V Humpolci tento rok poprvé poběží  za podpory města projekt PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ. Zapojí se obě místní základní školy se žáky 7. a 9. tříd a také jedna skupina studentů z víceletého gymnázia. Žáci pod vedení učitele ze své školy vyhledají osobnost z okolí, jejíž život nějakým způsobem poznamenal totalitní režim. S tímto pamětníkem se setkají, nahrají rozhovor a hlavně dále zpracují příběh. Žáci budou po dobu projektu publicisty a dokumentaristy, naučí se mnoho nového. Jakou formu bude mít příběh je plně v kompetenci žákovského týmu a jejich učitele. Budeme se těšit na zajímavé příběhy lidí z našeho blízkého okolí. Žáci si v listopadu na slavnostním vyhlášení projektu vyzkouší prezentovat před  publikem své výstupy.