Základní školy z okolí Hodonína se letos opět účastní mezigeneračního vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. 

„Žákovské týmy zaznamenají životní příběh pamětníka a jeho nejsilnější momenty zpracují do podoby televizní, rozhlasové nebo grafické reportáže. Zjistí tak, jak konkrétně se dějiny naší země dotkly životů konkrétních lidí.“ 

Mladí dokumentaristé projdou řadou tematických workshopů. Lektoři je připraví na setkání s pamětníkem, naučí je, jak získat kvalitní nahrávku či sestříhat audio výstup.

Projekt vyvrcholí závěrečnou prezentací na konci školního roku, kde rádi přivítáme jak rodiče a spolužáky tvůrců, tak pamětníky s rodinami, zástupce škol a obcí i veřejnost. Jak se dětem jejich snažení dařilo, zhodnotí odborná porota. 

Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.