Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i studenti z Prahy. Úkolem dokumentaristických týmů bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie  zveřejníme během léta na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Studenti natočí pamětnické příběhy v rámci projektu ESF „Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.