Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol ve Dvoře Králové nad Labem. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd se v listopadu a prosinci  vydají za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi ze Dvora Králové nad Labem se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.