Jedinečné příběhy lidí, dokumentující česko-německé vztahy a historii, na kterou bychom neměli zapomínat se během nadcházejících měsíců vydají zaznamenat žáci ze základních škol v Bavorsku a v Plzeňském kraji. Dokumentaristické týmy se vydají za místními pamětníky, jejich vyprávění nahrají, zpracují a následně představí svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti při slavnostní prezentaci. Všechny reportáže, životopisné texty i fotografie ze společných setkání pamětníků s žáky budou zveřejněny na tomto webu v české i německé verzi. Vzpomínky dalších spoluobčanů se tak stanou součástí archivu Paměť národa a zůstanou uchovány pro další generace.

Einmalige Geschichten, die die deutsch-tschechischen Beziehungen und die gemeinsame Geschichte dokumentieren, werden in den kommenden Monaten durch Schüler tschechischer Grundschulen des Pilsner Regions und Schüler bayerischer weiterführenden Schulen aufgezeichnet, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Die dokumentarischen Teams begegnen Zeitzeugen in ihrer Region, zeichnen ihre Erzählungen auf und verarbeiten sie zu einem Beitrag. Anschließend werden diese ihren Mitschülern, Eltern, Lehrern und der Öffentlichkeit bei einem feierlichen Treffen präsentiert. Alle Reportagen, Biografien und Bilder der gemeinsamen Treffen von Zeitzeugen und Schüler werden in der tschechischen und deutschen Sprache hier auf unserer Seite veröffentlicht. Erinnerungen weiterer Menschen werden somit ein Teil des Archivs „Gedächtnis der Nationen“ und bleiben für die nächsten Generationen erhalten.