Již poněkolikáté probíhá v Českých Budějovicích vzdělávací projekt „Příběhy našich sousedů“. Účastníky projektu jsou toto pololetí žáci osmých a devátých tříd základních škol a studenti tercií a kvart víceletých gymnázií. Úkolem žákovských týmů, kterých je tentokrát osm, bude zachytit vzpomínky a příběhy pamětníků a uchovat je tak pro budoucí generace.

Výsledky své práce žáci představí na slavnostním zakončení, které proběhne v Českých Budějovicích v červnu roku 2022. Všechny výstupy a prezentace budou zveřejněny na webu projektu a zaevidovány v archivu Paměti národa.