Žáci z deseti českobudějovických základních škol se v letošním školním roce poprvé zapojí do projektu Příběhy našich sousedů pořádaného organizací Post Bellum za podpory města České Budějovice. V rámci projektu si dvou až pětičlenné týmy dětí pod vedením svých učitelů zkusí, co obnáší práce dokumentaristy: navštíví pamětníky významných historických událostí minulého století ze svého okolí, nahrají jejich celoživotní vzpomínky na diktafon a následně pamětnické příběhy zpracují a vytvoří reportáž.
Vyvrcholením projektu bude závěrečná prezentace, během níž žáci sedmých až devátých tříd představí příběhy svých pamětníků svým spolužákům, rodičům, pedagogům, zástupcům města i široké veřejnosti. Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se také stanou součástí archivu Paměť národa, a budou tak uchovány pro další generace. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu.