Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydají zaznamenat i žáci ze dvou základních škol a gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem a ze základní školy ve Štěpánově nad Svratkou. Dokumentaristické týmy dětí z pátých až devátých tříd jsou připravené se v únoru a březnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi zveřejníme na tomto webu v květnu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Bystřice nad Pernštejnem a Štěpánova nad Svratkou se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány i pro další generace.