Žáci základních škol z Brněnska budou vyprávět příběhy svých o generace starších sousedů

Základní školy z Brněnska se zapojí do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů. Celkem šest týmů složených z žáků osmých a devátých tříd má za úkol vypátrat a navštívit pamětníky významných událostí 20. století a jejich životní příběh kreativně zpracovat: jako krátký film, rozhlasovou reportáž, animovaný film nebo komiks. Zapojí se žáci z brněnských základních škol, konkrétně ze ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Košinova, ZŠ Slovanské náměstí, ZŠ nám. 28. října a také žáci ze ZŠ Kuřim a ZŠ Rájec – Jestřebí.
Z žáků se na několik měsíců stanou dokumentaristé, kteří budou klást otázky, natáčet a tvořit a také badatelé, kteří se budou pídit po informacích z archivů nebo přímo od pamětníků.
Na jaře 2023 projekt vyvrcholí veřejnou slavnostní prezentací žákovských prací, na které rádi přivítáme pamětníky, rodiče a spolužáky zapojených žáků, zástupce škol, zúčastněných měst i veřejnost.
Veškeré výstupy projektu budou zveřejněny na tomto webu, případně také v archivu Paměti národa.