Příběhy, na které by se nemělo zapomenout, budou objevovány také v Brně

Do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů se zapojilo sedm brněnských základních škol se sedmi týmy složenými z žáků a žákyň osmých a devátých tříd.
Každý tým se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem bude najít pamětníka, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou audio či video reportáže nebo animace.
Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se uskuteční v prvních měsících roku 2023. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a vedení města Brna i širší veřejnost.
Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na tomto webu během prvního čtvrtletí roku 2023.
Veškeré výstupy projektu budou také uchovány pro budoucí generace v archivu Paměti národa.