Již poněkolikáté proběhne v Brně na podzim vzdělávací projekt „Příběhy našich sousedů“. Účastníky projektu jsou žáci osmých a devátých tříd základních škol, jejichž úkolem bude zachytit vzpomínky a příběhy pamětníků a uchovat je tak pro budoucí generace.

Do projektu je zapojeno osm žákovských týmů z brněnských základních škol. Žáci, kteří se projektu zúčastní, si vyzkouší dokumentaristickou práci – od počátečních příprav na rozhovor s pamětníkem, přes samotné natáčení pomocí diktafonu, až po závěrečné zpracování výstupu. K ztvárnění příběhu mohou žáci využít výtvarné techniky jako je komiks či koláž, natočit animovaný film nebo třeba rozhlasovou reportáž. K tvorbě je motivují i připravené audio a video workshopy, či animační workshop ve Scale.

Výsledky své práce žáci odprezentují na slavnostním zakončení, které proběhne v březnu roku 2022, tentokrát snad již i za přítomnosti rodičů, spolužáků a natáčených pamětníků. Všechny prezentace pak budou zveřejněny na webu projektu a zaevidovány v archivu Paměti národa.