Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci z brněnských základních škol. Celkem dvanáct týmů dětí ze sedmých až devátých tříd zaznamená příběhy pamětníků, kteří toho hodně prožili a mají zájem své životní osudy poskytnout amatérským dokumentaristům. Žáci v podobě audio, video či animované reportáže zpracují jejich příběh, který představí na závěr svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.