Zdravotní sestra a manželka politického vězně, kterého poznala při jeho hospitalizaci v nemocnici. Vzhledem k manželově minulosti byla rodina sledována Státní tajnou bezpečností (StB) a manželovi byla nabídnuta spolupráce s StB, kterou odmítl, stejně jako vstup do Komunistické strany Československa.

Autorský tým: Markéta Brožová, Pavlína Brožová, Nina Černá, Karolína Procházková a Filip Tuček
Pedagogické vedení: PhDr. Marcela Kuchyňková
Škola: ZŠ Mutěnická, Brno

„My jsme šli na procházku a najednou mně manžel řekl, že je tady jeden pán, se kterým musí mluvit. A to byli Stébáci, kteří ho kontrolovali. Jednou mu říkali, že by mohl jít do Prahy a že by tam dostal byt a že bychom tam opravdu dobře žili, ale za podmínek, že by manžel byl donašeč. Tak to v žádném případě.“