Hrdá patriotka městské části Brno – Husovice a oblíbená pedagožka, která spoustu let vyučuje na škole, kde se kdysi sama učila, a vzpomíná na proměnu městské čtvrti, která jí přirostla k srdci.

Autorský tým: Andrea Brhlíková a Eliška Kočí
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Čichoňová
Škola: ZŠ J.A. Komenského, Brno

„Já si ještě pamatuji, že jsem do školy chodívala přes hřbitov. Když jsem šla z vrchu, tak tam byla vzadu taková branka, ta se otevřela a hlavní branou jsme vyšli na Elgartově.“

Jiřina Prokešová: Rozhlasová reportáž