Strojní inženýr, na jehož jméno je vedeno přes 30 patentů, vzpomíná na konec druhé světové války a osvobozování rodné obce armádou. Pamětník zažil i bombardování nádraží a dramatické okamžiky, kdy se s rodinou schovával ve sklepě, kde došlo ke konfliktu s příslušníkem Rudé armády.

Autorský tým: Eliška Pokorná, Eleanor Spáčilová, Eliška Stejskalová a Nikola Stejskalová
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Šustr
Škola: ZŠ Řehořova, Brno

„Ruští vojáci vystartovali na otce, že je Germán a že ho zastřelí. Drželi ho tam pod zbraní a šli ještě něco dojednávat. Otec využil příležitosti a skočil do jímky a zakryl se deskama. Vojáci přišli a začali ho hledat, nenašli ho. Otec byl celý den v jímce schovaný, šlo mu o život.“