Evangelická farářka, které režim znemožnil vykonávat její povolání. Vzpomíná na sledování StB i na pobyt v Německu v srpnu 1968 během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Autorský tým: Antonie Dora Kašparová, Amálie Thea Kašparová, Jakub Nechaj a Nela Steinbauerová
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Formánková
Škola: ZŠ Gajdošova, Brno

„Čekám na svého manžela, že mi do nemocnice přiveze kartáček na zuby a noční košili a on nejel a nejel, což bylo divné. Přijel až někdy v noci po desáté hodině a říkal, že se jim stala nepříjemná věc, že na faru přijel dokonce i krajský církevní tajemník, okresní církevní tajemník a šéf Státní bezpečnosti se dvěma policajty. Řekli, že se jedná o nepovolenou a protistátní činnost, že se musejí okamžitě rozejít a dva si odvezli na výslech, a to byl právě můj manžel a Petr Brodský.“