Příběh pamětníka II. světové války.

Autorský tým: Aneta Simonová, Tomáš Lískovec a Dominik Pěgřim
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Osičková
Škola: ZŠ Masarova Brno