Žákyně a žáci základních škol v Hustopečích, Velkých Bílovicích, Kuřimi a studentky a studenti gymnázia ve Velkých Pavlovicích se rozhodli zachránit příběhy pamětníků ze své obce. Zapojili se do celostátního projektu Příběhy našich sousedů, jehož cílem je během několika měsíců zachytit na diktafon vzpomínky pamětníka a tuto nahrávku pak dále rozpracovat do rozhlasové nahrávky, videa, komiksu či animace. Během své práce mají studentské týmy možnost prohlubovat své dokumentaristické dovednosti a rozšiřovat obzory skrze workshopy s profesionály či exkurze. 

Celé několikaměsíční úsilí pak vyvrcholí na slavnostní prezentaci, kde studentské týmy vystoupí před publikem a své výsledky představí veřejnosti a odborné porotě. 

Výsledky jejich práce si budete moci prohlédnout i na těchto webových stránkách a budou zachovány pro další generace v elektronickém archivu Paměť národa.