Příběhy, které bychom neměli zapomenout, zaznamenají během tohoto jara studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav a studenti z Reálného gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni. Studentské dokumentaristické týmy natočí celoživotní vzpomínky pamětníků. Zaznamenané příběhy zpracují do video reportáží a budou k vidění nejen na tomto webu, ale stanou se i součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Výstupy budou také prezentovány ve formě výstavy a závěrečné prezentace na konci projektu. Výstava bude uvedena na dalších místech v rámci udržitelnosti projektu.

Cílem projektu je vzbudit zájem o historii 20. století a podpořit rozvoj kritického myšlení u dospívající mládeže. Dále je však projekt přínosný pro pamětníky, kteří se mohou podělit o svým životní příběh. Zpracované studentské výstupy na webu či ve výstavě mají schopnost širokého oslovení napříč mnoha věkových i sociálních skupin, kdy svou formou budí netradičně zájem o dějiny 20. století.

Přeshraniční projekt Příběhy našich sousedů s registračním číslem KPF-02-212 pořádá organizace Post Bellum společně s rakouským partnerem organizací Family Business a vznikl za finanční podpory Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.