Příběhy pamětníků, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci z Bílovic nad Svitavou, Blanska, Šlapanic, Velkých Opatovic a Vyškova. Žáci se poprvé zapojí do celorepublikového projektu, navštíví místní pamětníky významných událostí 20. století a zajímavou formou zpracují jejich příběh.

Žákovské týmy si na několik měsíců vyzkouší roli dokumentaristů, jejich úkolem bude nejen pořídit audio či videonahrávku rozhovoru s pamětníkem, ale také příběh dále zpracovat. A to formou animace, rozhlasové či video reportáže nebo třeba komiksu či povídky. V tom jim mohou pomoci odborné mediální workshopy nebo návštěva místního archivu.

Vyvrcholením projektu bude závěrečná veřejná prezentace příběhu spolužákům, pamětníkům, rodičům, zástupcům škol, představitelům zúčastněných obcí a veřejnosti. Všechny výstupy budou zveřejněny na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.