Jedinečné příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během nadcházejících měsíců poprvé vydávají zaznamenat žáci z jedné základní a dvou středních škol Berounska. Dokumentaristické týmy dětí ZŠ Zdice, SpgŠ Beroun a Gymnázia Hořovice se se připravují vydat v prosinci 2019 a lednu 2020 za místními pamětníky. Jejich vyprávění nahrají na diktafon nebo videokameru a životní příběh pamětníka nejen dokumentaristicky zpracují, ale také představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti při slavnostní prezentaci na konci dubna. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v září zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky několika starších spoluobčanů se tak stanou součástí archivu Paměť národa a budou uchovány pro další generace.