Žákovské týmy ze škol na Českolipsku se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce.

Žákovské týmy z krnovských škol se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce.

Žákovské týmy z frýdlantských škol se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce. Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.

Žákovské týmy ze sušických a horažďovických škol se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce. Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.

Žákovské týmy z plzeňských škol  se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce. Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.

Žákovské týmy z Vimperka Bavorova se letos poprvé vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Do projektu se zapojily ZŠ T.G. Masarykova Vimperk, ZŠ Vimperk, Smetanova ul., Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk a ZŠ Bavorov. Žáci v průběhu projektu absolvují několik workshopů, které je připraví na natáčení pamětníka. Vyprávění pamětníků zpracují do krátkých reportáží. Slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností, v pondělí dne 3.6.2024 ve Vimperku. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce. Akce bude veřejná a zúčastní se jí všichni zapojení žáci, učitelé, pamětníci, zástupci škol, rodiče atd. Všechny reportáže budou natrvalo k dispozici na webu Příběhů našich sousedů.

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol z Letovic, Lipůvky, Tišnova, Vyškova a Velkých Opatovic. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol ze Znojma. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol z Brna. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Základní školy z okolí Hodonína se letos opět účastní mezigeneračního vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. 

„Žákovské týmy zaznamenají životní příběh pamětníka a jeho nejsilnější momenty zpracují do podoby televizní, rozhlasové nebo grafické reportáže. Zjistí tak, jak konkrétně se dějiny naší země dotkly životů konkrétních lidí.“ 

Mladí dokumentaristé projdou řadou tematických workshopů. Lektoři je připraví na setkání s pamětníkem, naučí je, jak získat kvalitní nahrávku či sestříhat audio výstup.

Projekt vyvrcholí závěrečnou prezentací na konci školního roku, kde rádi přivítáme jak rodiče a spolužáky tvůrců, tak pamětníky s rodinami, zástupce škol a obcí i veřejnost. Jak se dětem jejich snažení dařilo, zhodnotí odborná porota. 

Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.