Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základní školy ve Velešíně. Úkolem dokumentaristického týmu dětí z 8. a 9. třídy ZŠ Velešín bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie  zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Nestalo by se tak bez finanční podpory partnera projektu, města Velešín.