Jedinečné příběhy lidí, dokumentující česko-německé vztahy a historii, na kterou bychom neměli zapomínat se během nadcházejících měsíců vydají zaznamenat žáci ze základních škol v Bavorsku a v Plzeňském kraji. Dokumentaristické týmy se vydají za místními pamětníky, jejich vyprávění nahrají, zpracují a následně představí svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti při slavnostní prezentaci. Všechny reportáže, životopisné texty i fotografie ze společných setkání pamětníků s žáky budou zveřejněny na tomto webu v české i německé verzi. Vzpomínky dalších spoluobčanů se tak stanou součástí archivu Paměť národa a zůstanou uchovány pro další generace.

Einmalige Geschichten, die die deutsch-tschechischen Beziehungen und die gemeinsame Geschichte dokumentieren, werden in den kommenden Monaten durch Schüler tschechischer Grundschulen des Pilsner Regions und Schüler bayerischer weiterführenden Schulen aufgezeichnet, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Die dokumentarischen Teams begegnen Zeitzeugen in ihrer Region, zeichnen ihre Erzählungen auf und verarbeiten sie zu einem Beitrag. Anschließend werden diese ihren Mitschülern, Eltern, Lehrern und der Öffentlichkeit bei einem feierlichen Treffen präsentiert. Alle Reportagen, Biografien und Bilder der gemeinsamen Treffen von Zeitzeugen und Schüler werden in der tschechischen und deutschen Sprache hier auf unserer Seite veröffentlicht. Erinnerungen weiterer Menschen werden somit ein Teil des Archivs „Gedächtnis der Nationen“ und bleiben für die nächsten Generationen erhalten.

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto školního roku vydávají zaznamenat žáci ze základních škol v Klatovech a Kolinci. Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd jsou připravené se vydat za pamětníky ze svého okolí. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Životní příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Sušici. Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd jsou připravené se v průběhu druhého pololetí roku 2020 vydat za pamětníky ze svého okolí. Jejich životní příběh publicisticky zpracují a poté představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a široké veřejnosti.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat žáci ze středních škol plzeňského regionu. Projekt se stejně jako v loňském školním roce realizuje v součinnosti s Plzeňským krajem. Nově se letos zapojí Gymnázium Plasy a Gymnázium Luďka Pika v Plzni. Dokumentaristické týmy mladých badatelů jsou připraveny se v březnu a dubnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Žáci ze všech třech základních škol v Rokycanech se letos poprvé zapojí do projektu Příběhy našich sousedů. V průběhu druhého pololetí roku 2020 budou  týmy žáků 7. – 9. tříd natáčet pamětníky ze svého okolí. Jejich životní příběh publicisticky zpracují a představí na slavnostní závěrečné prezentaci, kde budou přítomni zástupci města Rokycany, rodiče dětí, spolužáci, učitelé i pamětníci samotní.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.