Do jarního běhu projektu Příběhy našich sousedů se zapojily týmy žáků 8. a 9. ročníků ZŠ ze Zastávky, Vyškova a brněnských škol ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně – Slatině a ZŠ Labská ze Starého Lískovce. Týmy si vyzkouší roli dokumentaristů a zpracují životní příběhy pamětníků hned v několika různých formách. Těšit se můžeme na audioreportáž, videoreportáž nebo animaci. Před žáky je tedy velká výzva a čeká je spousta nových zážitků na mediálních workshopech a také spousta práce a nových informací.

Své půlroční úsilí pak účastníci v červnu představí před odbornou porotou a širokou veřejností na závěrečné slavnostní prezentaci v Křišťálovém sále v Institutu Paměti národa Brno.

Výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a případně uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.

Žáci základních škol z Brna budou vyprávět příběhy svých o generace starších sousedů.

Vybrané brněnské základní školy se zapojí do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů. Celkem šest týmů složených z žáků osmých a devátých tříd ze ZŠ Kuldova, ZŠ Pastviny, ZŠ nám. republiky a ZŠ Křenová budou pátrat po pamětníkovi se zajímavým životním osudem a poté zdokumentují jeho životní příběh.

Žáci se tak na několik měsíců stanou dokumentaristy. Ze vzpomínek pamětníků budou natáčet film, nahrávat rozhlasovou reportáž či kreslit komiks nebo tvořit animaci. Volba zpracování je na nich.

V červnu projekt vyvrcholí veřejnou prezentací prací žáků, které se zúčastní pamětníci, rodiče žáků, zástupci škol, městské samosprávy a také veřejnost. Veškeré výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.

Příběhy, na které by se nemělo zapomenout, budou objevovány i v Brně.

Do celorepublikového projektu organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů se na jaře roku 2023 zapojily čtyři brněnské školy s celkem šesti týmy složenými z žáků a žákyň převážně osmých, ale i devátých tříd. Týmy ze ZŠ Gajdošova, ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova a ZŠ Bednářova se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem bude najít pamětníka, vést s ním rozhovor, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou audio reportáže, krátkého dokumentárního filmu nebo animace.

Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se uskuteční v červnu 2023. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a vedení města Brna i širší veřejnost.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na tomto webu na přelomu května a června, případně uchovány pro budoucí generace v archivu Paměti národa.

Žáci základních škol z Brněnska budou vyprávět příběhy svých o generace starších sousedů

Základní školy z Brněnska se zapojí do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů. Celkem šest týmů složených z žáků osmých a devátých tříd má za úkol vypátrat a navštívit pamětníky významných událostí 20. století a jejich životní příběh kreativně zpracovat: jako krátký film, rozhlasovou reportáž, animovaný film nebo komiks. Zapojí se žáci z brněnských základních škol, konkrétně ze ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Košinova, ZŠ Slovanské náměstí, ZŠ nám. 28. října a také žáci ze ZŠ Kuřim a ZŠ Rájec – Jestřebí.
Z žáků se na několik měsíců stanou dokumentaristé, kteří budou klást otázky, natáčet a tvořit a také badatelé, kteří se budou pídit po informacích z archivů nebo přímo od pamětníků.
Na jaře 2023 projekt vyvrcholí veřejnou slavnostní prezentací žákovských prací, na které rádi přivítáme pamětníky, rodiče a spolužáky zapojených žáků, zástupce škol, zúčastněných měst i veřejnost.
Veškeré výstupy projektu budou zveřejněny na tomto webu, případně také v archivu Paměti národa.

Příběhy, na které by se nemělo zapomenout, budou objevovány také v Brně

Do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů se zapojilo sedm brněnských základních škol se sedmi týmy složenými z žáků a žákyň osmých a devátých tříd.
Každý tým se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem bude najít pamětníka, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou audio či video reportáže nebo animace.
Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se uskuteční v prvních měsících roku 2023. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a vedení města Brna i širší veřejnost.
Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na tomto webu během prvního čtvrtletí roku 2023.
Veškeré výstupy projektu budou také uchovány pro budoucí generace v archivu Paměti národa.

Žáci jedenácti základních škol na Hodonínsku se rozhodli vyzkoušet si práci dokumentaristů. Do letošního projektu Příběhy našich sousedů se zapojila základní škola z Prušánek, Mikulčic, Vnorov, Šardic, tři školy z Hodonína, dvě školy z Kyjova a ze Strážnice.

Žákovské týmy se vydají hledat zajímavé příběhy ve svém okolí, které stojí za to zaznamenat, aby nebyly zapomenuty. Jako správní dokumentaristé představí žáci příběhy i veřejnosti. Vyprávění pamětnic a pamětníků zpracují do reportáží, které budou komukoliv k dispozici na webu Příběhů našich sousedů. Na webu budou reportáže doplněny i psaným životopisem a fotografiemi. Zároveň slavnostní tečkou projektu bude společné ukončení, kde žáci odprezentují své práce před veřejností. Na slavnostním ukončení usedne i porota, která odborně zhodnotí žákovské práce. Všechny reportáže obohatí archiv Paměti národa, aby se příběhy i nadále uchovaly.

Znojmo je město na hranici. Ve 20. století přišlo o své německé i židovské obyvatele. Za jeho humny komunistické Československo vybudovalo Železnou oponu. Na konci osmdesátých let do něj jen nesměle přicházely změny Sametové revoluce a nyní se z periferie pomalu stává centrem prosperujícího příhraničního regionu. Jak tyto změny vnímali přímo obyvatelé města a jeho okolí budou letos už podruhé zkoumat žáci 8. a 9. tříd v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Do projektu se letos zapojí šest týmu. Studenti se nejdříve promění v historiky a dokumentaristy. Jejich úkolem bude vybrat pamětníka a zaznamenat jeho příběh. Pak na ně čeká výzva zkušenosti konkrétních lidí předat ostatním. Jako prostředek jim k tomu bude sloužit audioreportáž, komiks nebo třeba animovaný film. V rámci našeho projektu se naučí základní postupy v některém z těchto žánrů. Vyvrcholením pak bude veřejná prezentace jejich práce na jaře roku 2023.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie nasbírané v rámci projektu zveřejníme během léta na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.

Žáci základních škol z Brna budou vyprávět příběhy svých o generace starších sousedů.
Celkem 6 týmů složených z žáků brněnských tříd navštíví místní pamětníky významných událostí předchozího století a zajímavou formou zpracuje jejich příběh.

Žáci se na několik měsíců promění v dokumentaristy, kteří se mimo jiné vypraví připravit audio, komiks, animovaný film nebo videoreportáž. V červnu projekt vyvrcholí veřejnou prezentací prací žáků, na které rádi přivítáme nejen rodiče a spolužáky žáků, ale také pamětníky, zástupce škol, představitele zúčastněných obcí a veřejnost.
Veškeré výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.

Příběhy pamětníků, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci z Bílovic nad Svitavou, Blanska, Šlapanic, Velkých Opatovic a Vyškova. Žáci se poprvé zapojí do celorepublikového projektu, navštíví místní pamětníky významných událostí 20. století a zajímavou formou zpracují jejich příběh.

Žákovské týmy si na několik měsíců vyzkouší roli dokumentaristů, jejich úkolem bude nejen pořídit audio či videonahrávku rozhovoru s pamětníkem, ale také příběh dále zpracovat. A to formou animace, rozhlasové či video reportáže nebo třeba komiksu či povídky. V tom jim mohou pomoci odborné mediální workshopy nebo návštěva místního archivu.

Vyvrcholením projektu bude závěrečná veřejná prezentace příběhu spolužákům, pamětníkům, rodičům, zástupcům škol, představitelům zúčastněných obcí a veřejnosti. Všechny výstupy budou zveřejněny na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů se zapojily dva týmy složené ze studentů prvních ročníků gymnázia spolu s dalšími dvěma týmy žáků z osmých tříd základní školy v Zastávce.

Všechny týmy se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem je najít pamětníka, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou komiksu, audio či videoreportáže nebo animace.

Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se odehraje v červnu. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a představitele obce, ale také širší veřejnost.

Veškeré výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.