Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se již podruhé vydávají zaznamenat  žáci ze základních škol Prahy 13. Dokumentaristické týmy dětí ze osmých až devátých tříd se vydají za pamětníky a nahrají vzpomínky pamětníků na diktafon nebo kameru. Pamětnický příběh dále zpracují a představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny žákovské výstupy z projektu budou zveřejněny na tomto webu v únoru 2020. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 13 budou zařazeny do internetové archivu Paměť národa.