Jaroslava Poláková

Autorský tým: Amálie Pokorná, Kateřina Blažková, Anna Koubová, Ema Kulhánková, Natálie Blažková, Valerie Biedermannová, Sarah Soprová a Alžběta Wernerová
Pedagogické vedení: Mgr. MgA. Anna Pokorná
Škola: ZUŠ Roberta Schumanna Aš