Praha 6

Příběhy našich sousedů na Praze 6 již potřetí

Příběhy našich sousedů na Praze 6 již potřetí

Během prvního pololetí se na Praze 6 žáci opět setkají s pamětníky ze svého okolí

Projekt Příběhy našich sousedů probíhá na Praze 6 již potřetí. Koordinátorkou letošního projektu je Barbora Pechová. Učitelé mohou nahlašovat své týmy na e-mailu barbora.pechova@postbellum.cz. Těšíme se znovu na spolupráci!

[více »]
Závěrečná prezentace Praha 6

Závěrečná prezentace Praha 6

11. března 2015 v Národní technické knihovně v Dejvicích

Po půl roce práce na projektu Příběhy našich sousedů prezentovali žáci z 11 základních škol Prahy 6 příběhy paměntíků, které zaznamenali a zpracovali. Jejich prezentace hodnotila odborná porota, která vybrala tři nejlepší týmy. 

[více »]
Bohumil Glückauf

Bohumil Glückauf

Příběh válečného zajatce - zpracovali žáci ze ZŠ Červený vrch

„Při třicetistupňovém mrazu byla země hrozně tvrdá – párkrát jsme kopli a krumpáč odlítnul. Tak jsme toho vždycky nechali a zahřívali se. Bachař chodil kolem, díval se na nás, taky se zahříval a nic neřekl. Víte, tam nebyli všichni nacisté. Obyčejní bachaři byli proti nim taky. A dělali jen to, co museli."

[více »]
Dobromila Janáková

Dobromila Janáková

Příběh pamětnice - zpracovali žáci ze ZŠ Petřiny - sever

„Přišli v noci a nevěděli jsme, jestli to jsou banderovci. S těmi jsme ještě celkem vycházeli, jednal s nimi farář. Vždy nám jen dali soupis toho, co chtějí, a my jsme jim to obstarali. Partyzáni, ti byli mnohem horší.“

[více »]
Richard Barvínek

Richard Barvínek

Příběh vědce - zpracovaly žákyně ze ZŠ Emy Destinnové

„Člověk se má především tak, jak si to sám zařídí. Jak věří sám sobě, jaké má schopnosti a jaké má znalosti. Věřte především sami sobě. To je moje náboženství.“

[více »]
Jaroslav Brož

Jaroslav Brož

Příběh kněze - zpracovali žáci ZŠ Bílá

„V té atmosféře musel být člověk opatrný. Nebyl takový přísun literatury a někdo ze spolužáků byl třeba jen zvědavý, jaké mám knihy. Bylo ale potřeba rozlišit, s kým se podělit a kdo se zajímá, jen aby to někde nahlásil.“

[více »]
Marcela Wallenfelsová

Marcela Wallenfelsová

Zajímavý příběh pamětnice - zpracovali žáci ze ZŠ Bílá

„V roce 1968 jsem telefonovala s kolegou, který pobýval v Americe. Slyšela jsem, jak v telefonu cvaká několik odposlechů. Kolega se mě ptal, jestli má v Americe zůstat a jestli se v Praze na ulici vraždí. A já věděla, že mu nemůžu říct, hlavně ať se nevrací.“

[více »]
Dagmar Knorrová

Dagmar Knorrová

Příběh rodačky z Podkarpatské Rusi - zpracovali žáci ZŠ náměstí Svobody

„Při bombardování jsme chodili do krytu ve sklepě, měli jsme tam i ležení. My děti jsme z toho měly legraci, že tam můžeme všichni spát. Pamatuji si, že tam byl člověk, který si vždy stoupal pod rám dveří, ten totiž prý vždycky zůstane stát.“

[více »]
Doris Grozdanovičová - vítězná práce Praha 6 (2015)

Doris Grozdanovičová - vítězná práce Praha 6 (2015)

Příběh pastýřky z Terezína - zpracovaly žákyně ze ZŠ Hanspaulka

„Ta fotka vznikla úplně spontánně, když jsem pásla ovečky u krematoria. Tam blízko se hloubila studna a ten mistr studnář mě jednou vyfotil. Zcela ilegálně. To by opravdu asi skončil na Malé pevnosti, kdyby se to prozradilo.“

[více »]
Roman Prajzler

Roman Prajzler

Mládí v nesvobodě - zpracovali žáci ze ZŠ Marjánka

„Máma tomu policajtovi vždycky uvařila kafe a on u nás poseděl. Přišel, aby tátovi domluvil, ať hlavně nic špatného nedělá. Asi si pokaždé pana Prajzlera odškrtl ze seznamu a zase šel. Byla to velmi zvláštní doba.“

[více »]