Od září 2017 se v Turnově poprvé rozběhl projekt Příběhy našich sousedů. Ačkoli měly všechny školy celé září napilno, nabídku projektu bez váhání uvítaly. Aktuálně všichni mladí dokumentaristé připravují scénáře k reportážím ze života pamětníků. Paleta příběhů bude opravdu pestrá od předválečných vzpomínek přes válku, nelítostná 50. léta po hnutí underground a disent.