Od září 2017 se v Turnově poprvé rozběhl projekt Příběhy našich sousedů. Ačkoli měly všechny školy celé září napilno, nabídku projektu bez váhání uvítaly. Učitelé, kteří vstoupili do role vedoucích celkem sedmi týmů, v současné době s dětmi vybírají zajímavé pamětníky. Těch žije v srdci Českého ráje – Turnově, opravdu hodně, volba bude těžká.