Projekt Příběhy našich sousedů se pěkně rozbíhá. 7 týmů nadějných mladých reportérů z 5 semilských škol už se pustilo do práce. Všichni zúčastnění absolvovali workshop „Jak natočit pamětníka“ a nyní se chystají na setkání se svým pamětníkem a na návštěvu semilského archivu. Životní příběhy, které děti zachytí, se pokusí kreativně zpracovat tak, aby mohly být prezentovány veřejnosti. Vzniklé výstupy obohatí tyto webové stránky v závěru května.

30.května v 16 hodin celý projekt vyvrcholí závěrečnou slavnostní prezentací v semilském kině Jitřenka. Všichni jsou srdečně zváni.

Moc děkujeme městu Semily! Bez jeho finanční podpory by k tomuto mezigeneračnímu projektu dojít nemohlo.