Příběhy našich sousedů realizujeme vždy ve spolupráci se zřizovateli škol a s jejich finanční podporou. Děkujeme tímto všem radnicím zapojených měst a městských částí, které projekt pro své školy finančně podpořily. Prostředky poskytnuté nám na realizaci projektu v jednotlivých zapojených městech však nemohou plně pokrýt veškeré náklady spojené s vývojem, realizací a šířením projektu do nových regionů. Proto každý rok potřebujeme další prostředky tak, abychom mohli poskytnout našim regionálním koordinátorům co nejlepší podporu a zajistit šíření projektu do dalších českých měst a obcí.

Děkujeme podporovatelům

Projekt dlouhodobě podporuje Český rozhlas a Ministerstvo kultury České republiky, velký rozvoj mu přinesl grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Evropské hospodářské pomoci. V současné době hledáme další partnery projektu, kteří chtějí podpořit fungování a rozvoj Příběhů našich sousedů. Bez jejich přispění se nám nemůže podařit projekt dlouhodobě udržet a nabízet stále širšímu okruhu dětí, seniorů a učitelů po celé České republice.

Podpořte nás

Podpořit projekt můžete na účtu 51-1707230277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte zkratku PNS. Budeme také rádi, pokud do zprávy pro příjemce uvedete své kontaktní údaje.

Chcete podpořit celou škálu projektů, které realizuje Post Bellum? Může tak učinit na této stránce. Děkujeme!

Jak si vedeme

  2012 2013 2014 2015 2016 Celkem
Počet zapojených dětí 30 196 457 942 1126 2054
Počet zapojených týmů/pamětníků 12 46 111 219 272 482
Realizované výstavy 0 1 5 3 4 13
Zapojená města/m. části 1 4 8 25 33  51