Naše vize

  • Věříme příběhům.
  • Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenějším způsobem vzdělávání.
  • Věříme, že žádná učebnice nedokáže inspirovat tak jako vyprávěný příběh.

Proto již pátým rokem organizujeme na školách projekt Příběhy našich sousedů. Vždy přímo v konkrétním místě. S místními žáky, rodiči, učiteli, školami a hlavně pamětníky.

Identitu komunity tvoří mj. společné příběhy a povědomí o nich. Věříme, že škola může být skvělé místo pro mezigenerační potkávání a budování regionální identity. Příběhy našich sousedů jsou o setkávání nejmladší a nejstarší generace, osmáci a deváťáci během jednoho školního pololetí natočí a publicisticky zpracují příběhy místních pamětníků. Příběhy pak představí na slavnostní veřejné prezentaci.

Proč se zapojit?

Protože můžeme přímo u vás propojit spolužáky, učitele, ředitele, rodiče, pamětníky, představitele města, místní novináře i další veřejnost do smysluplného projektu, jehož výstupy zůstanou v regionu natrvalo. Místní koordinátor se přímo u vás postará o to, aby vše klapalo, jak má.

Chcete vidět, jak to vypadá? Podívejte se na reportáž ostravské regionální televize.

Příběhy v rámci MAP?

Projekt Příběhy našich sousedů svým zaměřením skvěle zapadá do aktuálních výzev  MAP.

Oblast implementace stanovená výzvou MAP II (obecné cíle) Splňuje projekt Příběhy našich sousedů?
Otevřená škola Ano.

Projekt přináší nové vzdělávací trendy (workshopy, školení). Propojuje jednotlivé aktéry vzdělávání (formální, neformální, rodiče, učitele…

Rozvoj gramotností a kompetencí Ano.

Projekt cíleně rozvíjí čtenářskou a pisatelskou gramotnost. Žáci se učí porozumět vyprávěnému příběhu a písemným dokumentům, přemýšlet o nich a používat je k dosažení cílů, a to v různých formách (psaná, mluvená).

Regionální identita – spolupráce s komunitou Ano.

Projekt přináší komunitní mezigenerační vzdělávání do vašeho regionu přesně dle specifikace výzvy (povinně volitelná aktivita F):

  • propojení školy a neformálního vzdělávání s obecní komunitou,
  • učení se na reálných problémech komunity,
  • aktivity zaměřené na rozvoj kulturního povědomí,
  • využití prožitkového učení, dramatického vzdělávání,
  • zaměření na mezigenerační dialog a zvýšení úcty ke starším lidem,
  • zaměření na smysluplné trávení volného času.

Jak se zapojit?

Snadno. Zvažte zahrnutí povinně volitelné aktivity F „Regionální identita“ při předkládání projektů do výzvy PO3 Místní akční plány rozvoje (MAP II). Stejně tak je možné využít i prostředky z předchozí výzvy v prioritní ose PO3.

V každém případě nás můžete kontaktovat a rádi s vámi podrobnosti prodiskutujeme osobně.

Kolik to stojí?

Vytvoření jednoho školního týmu a metodická péče o něj po dobu půl roku stojí 22 900 Kč. Nejčastěji pracujeme v jednom místě s 5–10 žákovskými týmy dle velikosti regionu.

Kde najdu praktické informace o průběhu?

Stručné informace včetně harmonogramu najdete v prezentaci. Informace vám samozřejmě rádi poskytneme také osobně. Stačí, když nám napíšete nebo zavoláte.

MAP, MAS a ORP se kterými jsme navázali spolupráci:

MAS Královédvorsko
MAS Frýdlantsko
MAS Jižní Slovácko
MAS Lípa pro venkov, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří z.s.
SERVISO o.p.s.
MAS Opavsko z.s.
MAS Mezilesí, z.s.
MAP II v ORP Říčany
MAP II v ORP Tišnov
MAP II Dobříš II. – Brdy-Vltava o.p.s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
MAP II v ORP Litomyšl II.
MAS Podhostýnsko
MAS Střední Polabí, z.s.
MAP II v ORP Vlašim
LAG Podralsko
MAP Nymburk
MAS Nad Orlicí – MAP Kostelecko

Kontakty

Mgr. Věra Tůmová
vera.tumova@postbellum.cz
(+420) 723 316 120