Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Praze 12. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd navštíví pamětníky a budou jich ptát na jejich život ve 20.století. Úkolem dětí bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 12 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.