Již podruhé se žáci základních škol na Praze 1 vydají za pamětníky a zpracují jejich příběhy. Velký úspěch projektu ve školním roce 2017/18, který vyvrcholil slavnostní prezentací v Domě U Kamenného zvonu, ocenila i MČ Praha 1 a projekt podpořila. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd do konce roku navštíví pamětníky, nahrají jejich vyprávění na diktafon a vytvoří reportáž. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 1 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Příběhy svých pamětníků děti také představí naživo svým kamarádům, spolužákům, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti v březnu 2019.