Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i středoškoláci z Jihočeského kraje. Studentské dokumentaristické týmy jsou připravené se v březnu a dubnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané studenty se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.