Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol městské části Brno- sever. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v lednu a v únoru vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v březnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Brna-sever se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.