Severozápadní Čechy

Slavnostní závěrečná prezentace projektu v severozápadních Čechách

Slavnostní závěrečná prezentace projektu v severozápadních Čechách

Projekt Příběhy našich sousedů byl v pondělí 22.února úspěšně zakončen v kině Svět v Chomutově, projektu se zúčastnilo i město Jirkov, Žatec a Louny
V pondělí 22. února byl slavnostně zakončen projekt Příběhy našich sousedů v severozápadních Čechách. Projektu se zúčastnilo sedm týmů z Chomutova, dva z Jirkova, dva týmy ze Žatce a dva z města Louny. Úvodního slova se ujal náměstek primátora města Chomutov MUDr. Marian Bystroň, cíl projektu představila Mgr. [více »]
Petr Šťastný

Petr Šťastný

Příběh emigrace po roce 1968 - zpracovali žáci ZŠ Chomutov Březenecká
Petr Šťastný jako mnoho z tehdejších občanů Československa nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do vlasti. Po roce 1968 se rozhodl emigrovat. Po úspěšnému přechodu přes hranice hledal azyl ve vzdálené Jižní Africe a byl prvním z těch, kterému se právě emigrovat podařilo. [více »]
Zdeňka Staňková

Zdeňka Staňková

Vzpomínky na otce odbojáře - zpracovali žáci ZŠ Chomutov Kadaňská
Zdeňka Staňková prožila dětství v obci Hrdlovka. Její tatínek pracoval nejdříve v dole Nelson, kde došlo v roce 1934 k výbuchu, při kterém zemřelo 144 horníků, včetně jejího strýce. Otec byl poraněn na zádech, ale katastrofu přežil. Později získával v dole trhaviny a dával je odbojářům. [více »]
Ladislav Krejza

Ladislav Krejza

Odsouzen za vlastizradu v roce 1957 - zpracovali žákyně ZŠ Chomutov Na Příkopech
Narozen 27. 6. 1934 v Košicích do vlastenecké rodiny. S rodinou se v roce 1938 přestěhoval do Loun, kde vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. Následně začal pracovat v mosteckých ocelárnách, kde působil až do svého zatčení v roce 1957. [více »]
Anna Šipošová

Anna Šipošová

Vzpomínky na romský holocaust - zpracovali žákyně ZŠ Chomutov Březenecká
Anna Šipošová, za svobodna Lacková se narodila ve vesnici Ladce u Považské Bystrice na Slovensku, kde zažila i začátek 2. světové války. Kvůli bombardování vesnice nacisty se rodina rozhodla přestěhovat k prarodičům z otcovy strany, do vesnice u řeky Váh, do Bolešova. [více »]
Evžen Seidl

Evžen Seidl

Dramatický život ve 3. odboji - zpracovali žáci ZŠ Louny J.A.Komenského
Evžen Seidl se narodil 28. 10. 1928 v Černčicích u Loun. Matka byla učitelka ze Štýrského Hradce, po první světové válce se odstěhovala do Československa, kde působila v Praze jako učitelka jazyků. Zde se také seznámila s budoucím manželem, který byl vojenský pilot. [více »]
Irma Procházková

Irma Procházková

Přátelství odsunu navzdory - zpracovali žáci Gymnázia Žatec
Irma Procházková se narodila v roce 1928 v Dubé u České Lípy. Při nástupu paní Irmy do školy jim náhle zemřela maminka. Výchova zůstala čistě na tatínkovi. [více »]
Vladimír Licinberg

Vladimír Licinberg

Zajímavý život volyňského Čecha - zpracovali žáci ZŠ Chomutov Kadaňská
Vladimír Licinberg se narodil roku 1929 v české vesnici Dlouhé Pole na Volyni na Ukrajině kam kdysi odešli jeho předkové do carského Ruska. Tam také prožil druhou světovou válku. Roku 1947 jeho rodiče reemigrovali do České republiky. [více »]
Erika Weissová

Erika Weissová

Příběh útěku z bombardovaného Chemnitzu - zpracovali žáci ZŠ Jirkov Budovatelů
Erika Weissová, narozená Šustrová se narodila v roce 1930 v Chemnitzu. Pocházela ze smíšeného manželství. Společně s rodiči, sestrou a bratrem vyrůstala v Chemnitzu. Po velkém bombardování na jaře roku 1945 byla rodina nucena utéct do Kadaně, kde měla příbuzné. V roce 1947 se seznámila se svým budoucím manželem Chajem Weissem. [více »]
Zdeněk Hejna

Zdeněk Hejna

33 let ředitelem knihovny - zpracovali žáci ZŠ Chomutov Akademika Heyrovského
Zdeněk Hejna, bývalý ředitel knihovny, který stál v čele Okresní knihovny v Chomutově celých 33 let. Dodnes organizuje nákupy knih pro knihovnu, či besedy se spisovateli a literární přednášky pro střední školy. Dětství strávil v Jinci u Příbrami, později se přestěhoval do Údlic a Chomutova. [více »]