Praha

Projekt pro gymnázia

Záverečná zpráva projektu Příběhy našich sousedů: Behind Iron Curtains 70

Záverečná zpráva projektu Příběhy našich sousedů: Behind Iron Curtains 70

Final report of the project Behind Iron Curtains 70, implemented in collaboration with Office of the Committee of National Remembrance, based on an EU grant decision within the program Europe for Citizens, No. 2015-1589/001-001.
Příběhy našich sousedů: Nuceně nasazení a zapomenuté oběti

Příběhy našich sousedů: Nuceně nasazení a zapomenuté oběti

Příběhy se vrací na gymnázia, tentokrát se bude nahrávat na audio
Příběhy našich sousedů: Nuceně nasazení a zapomenuté oběti (Zwangstarbeit und Vergessene Opfer) Tento projekt probíhá za podpory německé nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. [více »]
Závěrečná prezentace pražských gymnázií

Závěrečná prezentace pražských gymnázií

Ve středu 15.6. 2016 proběhla v divadle Perštýn závěrečná prezentace projektu Behind Iron Curtains – Příběhy našich sousedů. Projekt byl financován programem Evropské unie „Evropa pro občany“.
Osm týmů z pražských gymnázií zde prezentovalo filmy, na jejichž scénáři studenti pracovali od února do května. Rozhovorům s pamětníky natočeným metodou Eye Direct, studenti vtiskli svou dramaturgii, komentář, mnohdy přidali i vlastní animace. [více »]
Jaroslav Teplý

Jaroslav Teplý

Zaznamenali studenti Gymnázia Evolution Sázavská
Jaroslav Teplý se narodil v malebné vesnici Křižánky 27.4. 1923. Otec byl vyučený pilníkářem, maminka pečovala o děti. Vyučil se pilníkářem a za války byl nuceně nasazen v továrně v Jihlavě. V pilníkářském oboru zůstal celý život. Je držitelem Řádu zlatého pilníku. [více »]
Dimitrij Kadrnožka

Dimitrij Kadrnožka

Zaznamenali studenti Gymnázia Jana Palacha
Dimitrij Kadrnožka, narozen v Kroměříži roku 1923 kde zažil odsun do Prahy, ve které strávil válku, byl nuceně nasazen a kde se také aktivně účastnil Pražského povstání. Po válce studoval na AVU a VŠUP a přes problémy s režimem (výslechy na StB) by vyslán na Kubu založit Národní uměleckou školu. [více »]
Jiřina Jaroměřská

Jiřina Jaroměřská

Zaznamenali studenti Gymnázia Evolution Sázavská
Jiřina Jaroměřská se narodila roku 1931. Její rodiče, Jan a Jiřina Hrabětovi, vlastnili půdu v obci Kanina na Mělnicku. Otec k tomu vykonával úřad starosty, a to jak před, tak během protektorátu. [více »]
Irina Juřinová

Irina Juřinová

Zaznamenali studenti Gymnázia Evolution Jižní Město
Irina Juřinová se narodila 15. března 1930 v Leningradu, dnešním Petrohradu. Paní Juřinové bylo 11 když začala válka. Maminka odjela na frontu a táta byl povolán do továrny. V obléhání byla až do dubna 1942, kdy byla evakuována. Po válce se setkala s budoucím manželem Karlem Juřinou, se kterým se odstěhovala do Československa. [více »]
Josef Šubrt

Josef Šubrt

Příběh zaznamenali studenti gymnázia Opatov

Josef Šubrt se narodil roku 1935. Již v mládí se kromě myslivectví zajímal o letadla. Příležitost věnovat se své zálibě, se mu naskytla až u letectva na vojně v Prešově. Stal se leteckým konstruktérem a odborníkem přes motory.

[více »]
Dušan Straňák

Dušan Straňák

Zaznamenali studenti Gymnázia Opatov
Dušan Straňák se narodil 19. srpna 1926 v Brně a vyrůstal na jižní Moravě v obci Velké Pavlovice. Na Karlově univerzitě vystudoval práva a posléze tam pracoval jako asistent v semináři právní filozofie. Poté nastoupil do průmyslového vydavatelství, kde pracoval až do svého odchodu do penze. [více »]
Linda Wichterlová

Linda Wichterlová

Zaznamenali studenti Gymnázia Jana Keplera

Linda Wichterlová se narodila roku 1917. Pochází z Prostějova a s láskou vzpomíná na svou rodinu, která ji odmalička vedla ke sportu i kultuře.

[více »]