Plzeň


ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ Z PLZNĚ

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ Z PLZNĚ

Fotografie ze slavnostního zakončení projektu Příběhy našich sousedů v Plzni
Ve středu 11. června proběhla v obřadní síni plzeňské radnice prezentace žákovských týmů jako vyvrcholení projektu Příběhy našich sousedů v Plzni. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo na 80 hostů. Vystoupili žáci z 6 místních škol, kteří představili stejný počet pamětnických příběhů. [více »]
Bohuslav Strejc

Bohuslav Strejc

Příběh konstruktéra a držitele několika patentů - zpracovali žáci ZŠ Bolevecká Plzeň

„Takováhle práce vás pohltí jako hobby a tvoříte v tom. To bylo dobrodružství.“

[více »]
Hana Gerzanicová

Hana Gerzanicová

Příběh básnířky a mecenášky - zpracovali žáci 7. ZŠ Plzeň

„Žádnej z nás, kdo utíkal, většinou z politických důvodů, já teda ze zamilovanosti. Žádný z nás neemigroval. Každý si z nás myslel, že tady se to do dvou, třech, pěti let změní. My jsme šli jenom jaksi za humna.“ 

[více »]
Jana Fialková

Jana Fialková

Příběh ženy, která nemohla studovat - zpracovali žáci Masarykovy ZŠ Plzeň

Byli jsme téměř bez prostředků. V poměru 5:1 bylo možno vyměnit pouze 300 starých korun. Vyšší částky se měnily 1:50, některé 1:500. Byly znehodnoceny vklady v bankách a bez náhrady zlikvidovány všechny pojistky, včetně životních, státní dluhopisy a cenné papíry. A já ve své dětské hlavince jsem si přemýšlela, jak budeme šetřit. Že nebudu večeřet, řeknu vždy, že nemám hlad. A až nebudeme mít vůbec nic, budu chodit k babičce a dědovi na Bílou Horu pro chleba a mléko.“ 

[více »]
Jaroslav Cuhra

Jaroslav Cuhra

Příběh muže, jemuž otce zavřeli komunisté dvakrát - zpracovali žáci 10. ZŠ Plzeň

„Maminka tam byla se mnou u tý ředitelky a ta říká:,,Heleďte z hlediska  vaší situace politický, kterou prožíváte, jsou tady tři možnosti: horník, hutník, zedník. No a z hlediska toho, že tedy má tady ty samý jedničky, z hlediska toho bychom ho mohli odměnit tím, že bychom ho pustili na toho zedníka.“ 

[více »]
Jaroslav Bukovský

Jaroslav Bukovský

Příběh muže, jehož život ovlivnilo plzeňské Gestapo - zpracovali žáci Benešovy ZŠ Plzeň

Gestapák označil otce za velké zvíře a vyhrožoval matce, že když bude dělat problémy, tak že jí odvede děti a my půjdeme na převýchovu.“ 

[více »]
Jarmila Bočánková - vítězná práce z Plzně 2014

Jarmila Bočánková - vítězná práce z Plzně 2014

Příběh ženy, které komunisté sebrali nejlepší roky života - zpracovali žáci 2. ZŠ Schwarzova Plzeň

To já nikdy komunistům neodpustím, že mi nikdo neřekl větu:‘ Mám tě rád.“ 

[více »]