Pardubice

Vladimír Ráček

Vladimír Ráček

Člověk, křesťan, pétépák
"V roce 1945 skončila válka, firma Baťa byla v celém světě, tak jsme se tři domluvili, že vyrazíme do Brazílie. Vyrazili jsme v pětačtyřicátém roce, myslím v červenci směrem do Francie, do nějakého přístavu, představovali jsme si Cannes, že se tam nalodíme a pojedeme do Brazílie k Baťovi. [více »]
Petr Eliáš

Petr Eliáš

Příběh člověka, který měl jednu velkou touhu: sloužit a pomáhat lidem
Petr Eliáš byl třetím z pěti synů nadporučíka Vladimíra Eliáše, jenž tragicky zahynul rukou německého vojáka v poslední den války, 8. května 1945, v Pardubicích na třídě Míru. Byl cílevědomý člověk a měl velkou touhu pomáhat lidem. [více »]
Jarmila Stibicová

Jarmila Stibicová

Příběh pardubické pedagožky a jedné z vůdčích osobností chartistů východních Čech
K podepsání Charty se dostala přes manžela, který ji také podepsal. Zapojovala se do různých protestů a stávek. Organizovala protestní hladovku na podporu tzv. Palachových požadavků. Častokrát na ni čekala osobní prohlídka a také výslech. [více »]
Lubor Šušlík

Lubor Šušlík

Příběh skauta, jehož anděl nespí
Skaut a bojovník o rozhlas Lubor Šušlík si po skončení války odsloužil měsíc služby u Hradní stráže a poté se vrátil ke skautingu. Tomuto koníčku se věnoval do doby svého zatčení za přípravu spiknutí proti komunistickému režimu. [více »]
Ludmila Levínská roz. Metteová

Ludmila Levínská roz. Metteová

Příběh o životní cestě dcery československého legionáře ze Stolan
Spolu s rodinou odpluli na nákladní lodi „Teuger“ do Evropy do přístavu Terst, kam dorazili v létě 1920 a poté jeli vlakem do Prahy a dál do Pardubic. Na lodi fungovala i škola pro děti vojáků a posádky a na několika místech loď zastavila pro doplnění uhlí, dřeva, ale i zásob. [více »]
Olga Křivková

Olga Křivková

Prožila neklidnou dobu konce války v Pardubicích i s malou dcerkou
Paní Křivková se narodila 7. února 1917, roku 1942 jí jeden z náletů na Pardubice rozbombardoval dům. Poté se musela uchýlit ke své tetě i se svou čerstvě narozenou dcerkou. Životní pouť a vzpomínky lokální pamětnice, která prožila dějinné události téměř celého jednoho století. [více »]
Helena Zářecká

Helena Zářecká

Vzpomínka na bombardování Pardubic, válečnou agresi a pana učitele Janáčka
Jako malé dítě se stala svědkem Hitlerovy agrese vůči Československu, sledovala příjezd nacistických okupantů, stejně jako vlaky odvážející Židy na smrt. Dodnes si pamatuje nálety na Pardubice a jejich ničivou sílu i tragický osud obyvatel nedalekých Ležáků, kteří po atentátu na Heydricha skončili život na „Zámečku“. [více »]
Miroslav Řepa

Miroslav Řepa

Příběh pardubického rodáka a architekta
"Bydleli jsme s rodiči ve Smilově ulici a první dva nálety jsme samozřejmě zažili ve sklepení tohoto hezkého činžovního domu, který můj otec projektoval, ale poněvadž z toho byly samozřejmě velice stísněné pocity, tak se táta rozhodl, že pro další dny, které nás čekaly, že nás odveze do Ústí nad Orlicí k panu děkanu Boštíkovi [více »]
Pravoslav Špoula

Pravoslav Špoula

Nikdy nebyl politicky angažovaný, lidsky však ano
"Ohlédnout se zpět za svým životem bývá vždy velmi těžké, zvláště když ne všechny vzpomínky jsou šťastné a některé i velmi bolestivé. Také v mém životě je řada okamžiků, na které vzpomínám s velkou bolestí ve svém srdci, ale na které by nikdo z vás nikdy neměl zapomenout. Hlavně proto, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo. [více »]
Antonín Burdych

Antonín Burdych

Příběh Toníka z Končin
V době atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha bylo panu Burdychovi a jeho bratrovi osm a dvanáct let. Podle jeho slov bylo u nich doma vždy veselo, ale situace se brzy měla změnit. Rodina byla členem odbojové skupiny S21B. [více »]