Neratovice

Anna Kalfiřtová

Anna Kalfiřtová

Vzpomínky na otce legionáře a dobu po roce 1948
"Dostala jsem dopis, že otec je brzda pokroku a musela jsem odejít ze svého zaměstnání." Otec paní Kalfiřtové byl legionář, po válce pak pomáhal dětem z Českého srdce, tedy dětem z chudých rodin. Paní Kalfiřtová se stala vychovatelkou. Po čase pak ale musela svou milovanou práci opustit... [více »]
Miloslava Hlavatá

Miloslava Hlavatá

Příběh z doby totality na Mělnicku
"A můj muž strhl obraz Gottwalda ze zdi a řekl: Když tam nevisel pan president Beneš, nemusí tam viset ani Gottwald. Druhý den ho odvezli a po čtvrt roce musel předstoupit před soud." Paní Hlavatá se narodila ve vesnici nedaleko Mělníka, kde na statku prožila své dětství. Její tatínek zde v Polabí začal pěstovat zeleninu. [více »]
NATÁČENÍ PAMĚTNÍKŮ - NERATOVICE

NATÁČENÍ PAMĚTNÍKŮ - NERATOVICE

Projekt Příběhy našich sousedů má pod patronací Městská knihovna Neratovice
Městská knihovna Neratovice sestavila dva týmy, které zpracovaly příběh paní Hlavaté z dob totality na Mělnicku a paní Kalfiřtové, jejíž babička byla komornou v rodině Schwarzenberků. Celý projekt se podařilo uskutečnit díky odbornému vedení paní knihovnice Bc. Miroslavy Shíbalové. www.knihovnaneratovice. [více »]