Jihlava

ADOLF LANG

ADOLF LANG

Příběh pamětníka zpracovali žáci ze ZŠ Jungmannova Jihlava

V době osvobození bylo panu Langovi devět let a dobře si na tu dobu vzpomíná. Nejdříve přijeli ruští vojáci s tanky, a házeli z nich lidem balíky tabáku. Pamatuje také zajaté Němce, kteří museli jít bosí. Byli velmi hladoví. Když přišli k Langům poprosit o vodu, maminka právě škrábala brambory.

[více »]
DOBROMILA KVASNIČKOVÁ

DOBROMILA KVASNIČKOVÁ

Příběh přesídlení rodiny ze statku předků do drsných podmínek Vysočiny

„Na konci toho všeho, když nás vystěhovali, tak ještě chodili z okresu, my jsme jim říkali poskoci, kteří čekali před domem, než přijedeme z toho pole kolem té osmé hodiny, udření po té celodenní práci a přišli do maštale a teď se dívali kolik nadojíme, jestli nemáme schované někde mlíko, máslo nebo něco takového.

[více »]
EUGENIE TOČÍKOVÁ

EUGENIE TOČÍKOVÁ

Vzpomínky na proces 50.let nahrály dívky ze základní školy TGM v Jihlavě

"Měli jsme natištěný oznámení, už jsme měli jsme dvě ohlášky v kostele. A já jsem byla zrovna v Dačicích, byla velká bouřka, a já jsem se strašně bála, já se bojím bouřky, tak jsem šla za maminkou a za tatínkem do ložnice. A maminka byla tak strašně divná a říkala mě: ,Neboj se, neboj se.´ A pořád plakala a já jsem říkala: ,Co se stalo´ a ona říkala: ,Evženko, já ti musím něco říct. Včera odpoledne zavřeli Vlastíka...“

[více »]
FRANTIŠEK CHLUP

FRANTIŠEK CHLUP

Příběh pamětníka zpracovali žáci ze Základní školy Otokara Březiny, Jihlava

Z roku 1946 si pamatuji pouze politické volby. Vzpomínám si, že byly čtyři politické strany. Lidová, národně sociální, národně sociálně demokratická, komunistická. Už si nepamatuji, jaká strana měla jaké číslo kromě komunistů, kteří měli číslo jedna. Pamatuji si to díky jedné říkance, kterou říkali snad všichni - ,,Volte prdel, volte stehna, jen nevolte číslo jedna!“  

[více »]
HANA NOSKOVÁ

HANA NOSKOVÁ

Němci i komunisti poznamenali osud paní Noskové. Její příběh zaznamenala děvčata ze ZŠ Nad Plovárnou z Jihlavy

V roce 1950 se najednou objevila dvě auta četníků. A začali všechno kontrolovat. Přehazovali i hnůj a seno. Všechno prohlíželi a něco hledali. ,,A bohužel nebo bohudík nic nenašli." Protože tatínek měl ve Vilémově honitbu, ale byl tak chytrý, že se těch pušek zbavil. S velkou pravděpodobností hledali právě ty pušky, aby ho mohli zavřít, ale nic nenašli. 

[více »]
HILDEGARDA VYSKOČILOVÁ

HILDEGARDA VYSKOČILOVÁ

Zážitky pamětnice z konce války zaznamenali žáci ze ZŠ E. Rošického v Jihlavě

Paní Vyskočilové bylo teprve jedenáct když  její tatínek musel odejít do války. Byl velice nešťastný, chtěl  zůstat s rodinu, nechtěl bojovat a názorově se neztotožňoval s nacismem. Po válce se už rodina nesešla. Tatínek jako Němec musel do Německa. Aby mohla maminka Češka s dětmi zůstat v Čechách, musela se rozvést. Tatínek tedy odešel do Německa a rodina se o něm už nic nedozvěděla...

[více »]
JIŘÍ NOSEK

JIŘÍ NOSEK

Trpěl za svou víru - příběh Jiřího Noska zpracovali žáci ZŠ Demlova z Jihlavy

Když byl vězněn, tak mu nejvíce pomohla právě jeho víra a dobré rodinné zázemí. Z vězení byl sice nakonec propuštěn, ale byl mu zakázán pobyt a práce v Jihlavě a v důsledku toho musel odejít do Ostravy do tamních dolů. Na Ostravsku strávil nakonec 12 let svého života, než se mohl vrátit na rodnou Vysočinu.

[více »]
JITKA LIŠKOVÁ - vítězná práce z Jihlavy

JITKA LIŠKOVÁ - vítězná práce z Jihlavy

Neuvěřitelně těžký život celé rodiny zaznamenali žáci ze ZŠ E. Rošického v Jihlavě

Života paní Liškové se velmi dotklo příbuzenství s majiteli černovické továrny na výrobu koženého zboží. Majitelé byli její strýčkové, kteří továrnu zdědili po svém otci. Rok poté, co paní Lišková nastoupila do školy, komunisté celou továrnu znárodnili. Tehdy ještě vše vnímala dětskýma očima a  byla ráda, že chodí do nové, moderní školy, postavené právě v roce 1948...

[více »]
KAREL BEČVÁŘ

KAREL BEČVÁŘ

Zajímavý životní příběh Karla Bečváře natočili žáci ZŠ Kollárova z Jihlavy

JJednou kapitolou jeho života byla služba u PTP. Narukoval a odváželi je do Komárna. Cesta vlakem na určené pracovní místo v Tatrách byla hrozná. Dojeli po půlnoci a postele měli naházené v lese. Pracovali tam hlavně na výkopech. Pak ho odveleli jinam, kde se rušil kopec a s tou zeminou se zasypávala dolina. U PTP nesměli mít zbraň a oni paradoxně pracovali ve zbrojovce.

[více »]
KAREL NOVÁČEK

KAREL NOVÁČEK

Příběh skauta, pétépátka a věřícího člověka Karla Nováčka natočili žáci ze ZŠ E. Rošického v Jihlavě

Po měsíci tvrdé práce velitelé najednou obrátili a začali jim tvrdit, že jsou vyvrhelové a jsou tam za trest, aby z nich udělali namísto reakcionářů pravé komunisty.   Stali se z nich členové PTP. Po nějakém čase se jeden z jeho kamarádů dostal do kanceláře, kde objevil jejich posudky. Tam se psalo, že pan Nováček je ze silně nábožensky založené rodiny a coby skaut vychovává mládež v duchu buržoaznímu...

[více »]