O projektu

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí s Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách.    

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh. Do projektu se za 5 let jeho trvání zapojily stovky základních škol, které společně vyslaly do terénu přes 400 žákovských dokumentaristických týmů.

Projekt je realizován ve všech krajích České republice, vždy ve spolupráci s místní samosprávou. Chcete jej i u vás? Poradíme jak na to na této emailové adrese.

Děkujeme všem pamětníkům, kteří věnují dětem svůj čas. Děkujeme žákům a jejich učitelům, že se do projektu zapojili a svými nahrávkami obohatili sbírku Paměť národa. Děkujeme za podporu a pomoc zapojeným městům, Ministerstvu kultury České republiky, Ministerstvu školství České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Nadaci Vodafone, Nadaci Crocodille a Českému rozhlasu. 

 

Fotogalerie